Make your own free website on Tripod.com
Electricity - Backpack Traveller

Electricity


Afghanistan 220V

Algeria 110/220V

Angola 220V

Anguilla 220V

Antigua 110/220V

Argentina 220v 50Hz

Aruba 110V

Australia 220V

Austria 220V 50Hz

Azores 110/220V

Bahamas 110/220V

Bahrain 220V

Bangladesh 220V

Barbados 110/220V

Belgium 220v 50Hz

Belize 110v 60Hz

Benin 220V

Bermuda 110/220V

Bhutan 220V

Bolivia 220/110v 50 Hz

Bonaire 110/220V

Botswana 220V

Brazil 110/120v 60 Hz

British Virgin Islands 110/220V

Bulgaria 110/220V

Burkino Faso 220V

Burundi 220V

Cambodia 110/220V

Cameroon 110/220V

Canada 110/220V

Canary Islands 110/220V

Cayman Islands 110V

Central African Republic 220V

Chad 220V

Channel Islands 220V

Chile 220v

China 220V

Colombia 110v 60Hz

Costa Rica 110v 60 Hz

Cuba 110V

Curacao 110V

Cyprus 220V

Czech Republic 110/220V

Denmark 220v 50Hz

Dominica 220V

Dominica Republic 110/220V

Ecuador 110v 60Hz

Egypt 110/220V

El Salvador 110v 60Hz

Ethiopia 110/220V

Fiji 220V

Finland 220v 50Hz

France 220v 50 Hz

French Guinea 220V 50 Hz

Gabon 220V

" Gambia, The " 220V

Germany 220v 50Hz

Ghana 220V

Gibralter 220V

Greece 220V 50 Hz

Greenland 220V

Grenada 220V

Grenadines 220V

Guadeloupe 110/220V

Guatemala 110v 60Hz

Guinea 220V

Guyana 110v/220v

Haiti 110/220V

Honduras 110v 50Hz

Hong Kong 200V 50 Hz

Hungary 220V

Iceland 220V 50Hz

India 220V

Indonesia 110/220V

Iran 220V

Iraq 220V

Ireland 240V 50Hz

Israel 220V

Italy 125/220v 50Hz

Ivory Coast 220V

Jamaica 110/220V

Japan 100V 50Hz

Jordan 220V

Kenya 240V 50Hz

Kuwait 220V

Laos 110/220V

Lebanon 110/220V

Lesotho 220V

Liberia 110/220V

Liechtenstein 220V 50Hz

Luxemburg 220V 50Hz

Macao 110/220V

Madagascar 220V

Madeira 220V

Majorca 110V

Malawi 220V

Malaysia 110/220V

Mali 110/220V

Malta 240V 50Hz

Martinique 110/220V

Mauritania 220V

Mexico 110/220V

Monaco 220v 50 Hz

Mongolia Energy shortage no guarantee of electricity

Montserrat 220V

Morocco 220V / 110V 2 pin plugs

Mozambique 220V

Myanmar 220V

Nepal 220V

Netherlands 220V 50Hz

Nevis 220V

New Caledonia 220V

New Zealand 220V

Nicaragua 110/220V

Niger 220V

Nigeria 220V

North Yemen 220V

Norway 220V 50 Hz

Oman 220V

Pakistan 220V

Panama 110v 50Hz

Papua New Guinea 220V

Paraguay 220v 50Hz

Peru 220V 50Hz

Philippines 110/220V

Poland 220v 50Hz

Portugal 220/110V 50Hz

Qatar 220V

Romania 110/220V

Russia 110/220V

Rwanda 220V

Saudi Arabia 110/220V

Senegal 110V

Sierra Leone 220V

Singapore 110/220V

Slovakia 220V 50Hz

South Africa 220V

South Korea 220V

South Yemen 220V

Spain 125v or 220v 50Hz

Sri Lanaka 220V

St. Barthelemy 220V

St. Eustatius 110/220V

St. Kitts 220V

St. Maarten 110/220V

St. Vincent 220V

Sudan 220V

Suriname 120v-127v

Swaziland 220V

Sweden 220V 50 Hz

Switzerland 220V 50Hz

Syria 110/220V

Tahiti 110/220V

Taiwan 110/220V

Tanzania 220V

Togo 110/220V

Tonga 220V

Trinidad & Tobago 110/220V

Tunisia 220V 50Hz

Turkey 110/220V

Uganda 220V

United Arab Emirates 220V

United Kingdom 240v 50Hz

Uruguay 220V

US Virgin Islands 110V

Vanuatu 220V

Venezuela 110v 60Hz

Zaire 220V

Zambia 220V

Zimbabwe 220V
Web Site K.Vans-Colina 1992-2002